Op de foto: Yolande Vanden Bossche en Karel Van den Bossche

Vrijdagavond 29 januari waren we getuige van de opening te Temse van de tentoonstelling: “Molens doorheen de seizoenen”. Deze tentoonstelling loopt van 30 januari tot en met zondag 28 februari. Bezoeken kan telkens op zaterdag of zondag tussen 14 en 18 uur. Op zondag eveneens van 10 tot 12.

De tentoonstelling rond molens is samengesteld uit de verzameling van Yolande Vanden Bossche die eerder al in de watermolen te Temse exposeerde met een aantal foto’s.

Schepen van Cultuur, Annemie Blommaert, mocht als eerste de geïntresseerden toespreken, waarna burgemeester en tevens voorzitter van het Gemeentelijk Cultuurcentrum, Luc De Ryck, schetste hoe rijk onze Vlaamse cultuur is aan verwijzingen naar molens, zowel in wat betreft toponomie als in naamgeving van personen. Denk maar aan De Meulenaere, De Meilemeester, Molenbeersel, Molenbeek, enz…

Dr. Jur. Karel Van Den Bossche, conservator van het Vlaams Centrum voor Molinologie in het naburige Sint Amands, tevens zetel van het Molenforum Vlaanderen, mocht op zijn gekende begeesterende manier het publiek onderhouden over een stukje molengeschiedenis. Vooral de recente archeologische vondsten te Gent op de Ikea site, trokken de aandacht, en zullen in de toekomst nog zeker voer voor verder studiewerk uitmaken.

Na het dankwoord van Ide Manteleers, vertegenwoordigster van Levende Oost-Vlaamse Molens, en betrokken bij Bibliotheca Wasiana, werd een glas aangboden en kon iedereen rustig genieten van een babbel, en uiteraard ook van het geexposeerde werk.

Allen die onze molens genegen zijn, mogen zeker niet vergeten een van de komende weekends even binnen te lopen in Temse in het Gemeentemuseum, gelegen in de Kasteelstraat 16.

http://www.temse.be/toerisme_musea.html#Gemeentemuseum

Enkele sfeerfoto’s waarop o.a. burgemeester en schepen van cultuur.