Tweede Paasdag. In Bredevoort in de Achterhoek smeult nog hier en daar een Paasvuur. De Saksen hebben er hun tradities lang kunnen in eer houden. Op Paasmaandag wordt er op het marktpleintje in Bredevoort telkens weer een boekenmarkt georganiseerd.

Dit samen met de diverse winkels die je er kan aandoen, loont toch telkens weer de moeite om de trip van 600 km (heen en terug) helemaal naar de buurt van Enschede te maken. De Achterhoek kun je vanuit Belgie enkel bereiken door eerst de tocht via Nederland boven de rivieren te maken, of anderzijds door via een stukje Duitsland te bollen. Ooit ontdekten wij dit boekendorp in 2003 tijdens een passage op onze tocht naar Denemarken. Een eerste stop op het stemmige marktpleintje in het oude cafeetje, waar ze nog koffie schenken in potaarden kopjes, en je bij de koffie steevast een stukje, in plastic verpakte, peperkoek krijgt. Alleen daarvoor al….

De kramen stonden vandaag wat anders opgesteld, wat een eerste snelle doortocht wat bemoeilijkte. De traditionele kramen met een mogelijk aanbod van molenboeken stonden wat verspreid. Al blijft bookshop De Kantlijn nogsteeds de beste lokatie, waar ook deze keer weer twee volle planken aanbod aanwezig was. Niet direct voldoende om een orgasme te krijgen zoals die keer toen er voor een vol rek nogeens 5 wasmanden vol molenboeken gestapeld stonden. Het duurste boek vandaag op de plank, en dat zal vermoedelijk nog wel een tijdje zo blijven was het Groot Vokoomen Molenboek voor de ‘schamele’ prijs van 175 (honderdvijfenzeventig!) euro. Wij hielden het bij een democratischer geprijsd boek over Pieter Boorsma, Een molenvriend 1871-1951 voor elf euro.

Op een kraam (ik krijg iets van al die Nederlanders die maar blijven spreken van DE kraam), vond ik voor twee euro een handig oud boekje over de geschiedenisvan de werktuigen van de hand van prof; ir. F. Westendorp. Beschrijvingen vanaf Heron van Alexandrië zijn eerste boek, over Egyptische, Romeinse, en Middeleeuwse tijden tot uiteraard de historie van de Nederlandse Molens, met enkele knappe tekeningen uit vermoedelijk dat Groote Vokoomen Molenboek.

Intussen was het naar twee uur aan het lopen, en dus tijd om even langs te lopen op een kraam waar je alleen kon kopen per plastiekzak. Zelf te vullen. Enige verreiste hij mag niet scheuren aan de hengsels nog openbarsten of uitpuilen. Tot twee uur betaalde je nog 10n euro voor zo’n zak, na twee uur halveerde dit tot 5 euro, nog later zou dit nog zakken naar 3 euro en zelfs nog lager. Twee uur was het ideale moment, want het aanbod was nog ruim groot, en bovendien waren de boeken min of meer geklasseerd in dozen per onderwerp. Laat ik maar zeggen dat ik voornamelijk een doos geplunderd heb over Vlaanderen en nog wat aangevuld met enkele boeken uit de doos over Engeland. Teveel om op te noemen, maar het gaat al bij al om zo’n 16 boeken, die tot gisteren verkocht werden voor in totaal een slordige 150 euro.

Alleen al de gids voor Gent, uit grootmoeders tijd, en een uiteenzetting van de Vlaamse kwestie daterend van de jaren twintig, naast een uit dezelfde tijd stammend kritisch werkje over onze Leopold en zijn Congo, wat in feite brandend aktueel is, maakten dit zoeken tot een feest.

Een oud boekje met idylische potloodtekeningen uit Oxford en een brievenboekje uit de groote oorlog aan het front in Ieper vervolledigden mijn keuze.

Tij voor nog een laatste koffie in een bruin kaffee waar ze bij ons alleen maar van kunnen dromen. Op de achtergrond een goeie jazz plaat, met een overheerlijke sax. Uiteindelijk ook tijd gevonden om windmolen De Prins van Oranje op de gevoelige plaat vast te leggen.

Terug via Kleve in Duitsland en nog wat nasmeulend paasvuur, richting Eindhoven en thuis. Zelfs het lichte slaatje bij Carestel in Gierle viel al bij al nog mee. Een dag zonder regen, nog wat frisjes, maar een opperbeste vakantiedag.