Het ziet er naar uit indien we tenminste mogen voortgaan op de wijze waarop de pers werd ontvangen. Zag je bij vorige edities amper wie de pers vertegenwoordigde dan viel het op dat er dit jaar komaf werd gemaakt met al wie uit was op een gemakkelijke drink en feitelijk de persconferentie gebruikte als extra nieuwjaarsfuif. Al misten we dit jaar de regerende prins. Kristof, de enige kandidaat, die toch ‘een examen’ mag en zelfs moet afleggen bij de volgende prinsenverkiezing stelde kort zichzelf voor. Achter de tafel namen ondermeer Nicole Ringoir, voorzitter adviesraad feestcomite, Det Fortuin van de dienst stadspromotie, Kamiel Sergant genoegzaam gekend, burgemeester Ilse, en Sandra Hagens van de dienst preventie plaats.

Dit jaar geen papierverspilling meer aan een uitgebreide persmap. Wel to the point samengevatte nuttige gegevens, en dat mag ook eens gezegd of geschreven worden.

Is het omdat Aalst Carnaval nu op de lijst van de Unesco prijkt dat men deze nieuwe aanpak heeft ingevoerd. De wereldpers is er nog niet direct op afgekomen, maar dat kan nog komen, want in Aalst bestaan nu ook Engelstalige brochures over ondermeer Carnaval.

De hoofdmoot van deze persconferentie was voorbehouden voor het uitreiken van een tweetal prijzen, en het voorstellen van een preventiecampagne waarbij men de jeugd op zijn eigen terrein wil benaderen (facebook, netlog,…).

Een nieuwe mooie Carnavalsaffiche.

Nadat bekend gemaakt werd wie de ontwerper wordt voor de vastenavondsverbrandingspop werd de nieuwe Carnavlsaffiche onthuld en mocht ontwerper Gert Schatteman enige toelichting verschaffen. De affiche is deze keer niet ontsproten in een of ander Photshop programma, maar het werd integendeel een echt manueel gepenseeld kunstwerkje. Gert haalde het, en werd geslecteerd uit 16 ingezonden ontwerpen. Gert liet zich inspireren door het enige echte symbool van de Aaltenaars: namelijk de ajuin. Den ajoin of wat hadt je anders gedacht. Beeldvullend, wanneer je toekijkt vanop enige afstand. Inzoomend zie je van dichterbij een alledaags tafereel uit de stad. De ‘mannen’ van ’t stad aan het werk, de burgemeester, Keizer en Prins Carnaval, de Voiljeanet en zelfs de politie . Iedereen die zich voorbereidt op Carnaval. De affiche die op een behoorlijke oplage werd gemaakt zal daarnaast ook nog te bewonderen zijn in een verkleind formaat, op pins en medailles en natuurlijk via de websites van de stad en van DRA.

Gert Schatteman is een echte Aalstenaar. Zijn roots liggen in 1970. Grafisch ontwerper, sculpteur, vormgever, you name it…koppensnijder, enz… Gert is daarnaast nog lid van de adviesraad Feestciomité waardoor hij o.a. meewerkt aan de organisatie van de Carnavalsbeurs. Recent nog tijdens het grote volksfeest ter ere van de Unesco opname was Gert te bewonderen als koppensnijder.,

Carnaval praktisch.

Tijdens het driekoningenfeest op 7 januari in de Sint-Annazaal wordt de prins voorgesteld aan het publiek. Men keert dus wijselijk terug naar een vroegere lokatie voor dit feest. Dit jaar is er over de prinsenverkiezing reeds heel wat te doen geweest, ondermeer naar aanleiding van het feit dat er slechts een kandidaat aantreedt. Toch zal deze enige kandidaat moeten strijden voor zijn titel, net als andere kandidaten de voorbije jaren. Hij is dus nog niet bij voorbaat gekroond. Er wordt bij deze verkiezing tevens een echt carnavalesk voorprogramma beloofd. Treden zeker aan: de Prinsengarde met een spetterende show, gevolgd door shows van de Prinsencaemere, de Fleksies en Porteplum. Presentatie ligt, zoals dat ook bij voorgaande edities het geval was, in handen van Keizer Kamiel. Noteer nu reeds de datum van 22 januari in uw agenda. Tickets kunnen online besteld worden vanaf 8 januari om 9 uur via de website van de stad. Wist u overigens dat deze verkiezing zal te volgen en te bekijken zijn op het Internet dankzij DRA die hiervoor net als vorig jaar samenwerkt met AVP.

De jeugd kan opnieuw deelnemen aan enerzijds een tekenwedstrijd en anderzijds een wedstrijd om het Ros Balatum te mogen bestijgen. De Dendermondenaren zullen opnieuw met spijt in het hart moeten toekijken, want hun ros bestijgen behoort niet tot de mogelijkheden.

We hadden het er reeds over en het is intussen genoegzaam bekend: Aalst Carnaval prijkt op de lijst van het Unesco werelderfgoed. Je verneemt er alles, en nog veel meer over op Made in Aalst. Geen internet? Dan kan je terecht in het carnavalsmuseum in ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst, om ook daar in de geschiedenis van Carnaval te duiken.

Heb je nog kleine koters? Kijk dan nu reeds met ons mee uit naar de kermikrant die op 21 februari verschijnt en gratis bij elke Aalstenaar in de bus zal vallen.

Zeker niet te missen, op 5 maart, pal voor de feestelijkheden losbarsten is de Carnavalsraadzitting, waar doorgaans de ene en de andere, zij het op ludieke wijze op flessen wordt getrokken.

Aan de gebeurteniussen die plaatsgrijpen tijdens de Carnavalsdriedaagse werd niet gesleuteld. De zondagsstoet is ook nu weer te volgen via Internet. Dit voor diegenen die zelf niet ter plaatse kunnen geraken, vanwege slecht ter been of verblijvend in een of ander ver buitenland. Ook dit jaar nodigt DRA enkele oud-prinsen uit achter de micro, om het geheel te kaderen, en als het ware van uit de buik van Carnaval, commentaar te leveren bij al dat moois.

Op maandag, de ajuinworp, de dans van de Gillis en de maandagsstoet. Dinsdag blijft vootrbehouden voor de Voiljeannetten die in stoet de stad rondtrekken. Niet te missen, en uniek in deze wereld.

Enkele vernieuwingen.

Belangrijk nieuws voor wie deelneemt aan de Carnavalsstoet valt er enerzijds te noteren op vlak van jurering en anderzijds op vlak van veiligheid. Zeg maar verzekering.

De Losse groepen haden zelf reeds voor een charter gezorgd de voorbije jaren onder impuls Jan Louies en Jacky De Pauw.

De stad heeft zijn reglement en dit fameuze charter op elkaar afgestemd, en dit moet uiteindelijk elke losse groep ten goede komen. Opgelet dus, want wie zich niet inschrijft bij de stad of bij het charter, mag eigenlijk niet deelnemen. Opletten geblazen dus of Aalst kampt, mogelijks binnenkort, met ‘illegale’ Carnavalisten.

Waar zeker zal naar uitgekeken worden is de vernieuwde jury en het daarbijhorende vernieuwd jureringsreglement. Aalst is de democratische toer opgegaan en het is dus niet meer het stadsbestuur dat de jury samenstelt. Wordt hiermee de zwarte piet nu doorgegeven aan Jan Publiek? De jury zal nu samengesteld zijn uit een groep van personen die zijn ingegaan op een openbare oproep die via website, en via het krantje Denderend Aalst werd gelanceerd. Iedereen kon zich dus kandidaat stellen. We zijn benieuwd naar het resultaat van deze oefening. En het blijft niet bij dit verschil. Ook de jurering zelf, en de puntenverdeling werden herbekeken. Elk jurylid is nu verplicht om reeds bij de vorming van de stoet de groepen te gaan observeren. Bij de puntenverdeling (zie tabel) ligt bij de Grote Groepen de nadruk voor 60 procent op de praalwagen, daar waar dit bij Middel- en Kleine groepen slechts voor 50, respectievelijk 30 procent meespeelt.

Kleine groepen moeten dan weer meer aandacht schenken aan kostumering en thema. Bij de Kleine Groepen weegt de kostumering en het thema door voor 35 procnt. Bij de Middelgrote voor 25 procent en bij de grote amper voort 20 procent.

Professioneel is zeker ook het feit dat vanaf nu alle reglementen goedgekeurd en gestemd zijn door gemeenteraad. Dus geen vodje papier meer dat om de haverklap wijzigt.

Wat veiligheid betreft vinden we enkele reeds beproefde technieken terug, naast enkele nieuwigheden. Zo zal tijdens de popverbranding de markt opnieuw in vakken worden opgesplitst, zoals men dat de dag van vandaag ook doet bij de grotere popconcerten. De Grote Markt zal ook nu weer voor Megakarren (langer dan 1,5 meter) verboden terrein zijn. Heb je dinsdagavond bij de popverbranding pech omdat je te laat aangezet hebt naar de Grote Markt, loop dan snel door naar het Vredeplein waar je alles op megascherm kan volgen. Generatoren zijn uit den boze in de Carnavalszone (binnen de Wallenrting voor de Aalstenaars), behalve voor ingeschreven groepen tijdens de stoet, maar ook daar moet men zich aan een reglement houden. Zo zullen vanaf 2013 enkel nog Dieselgevoede generatoren worden toegelaten.

Een veilige en nuchtere Carnaval met Zjangsken en Netjn.

Nieuw is dat men met de horeca uitbaters is kunnen overeenkomen om enkel dranken te schenken in plastic bekers. Breng dan a.u.b. zelf geen glas mee van thuis. En zo is iedereen weer eens gelijk voor de wet. Wat kan de wereld toch mooi zijn. En nu we het toch over alcohol hebben nog dit. Ga er maar van uit dat de ‘whisky-ploegen’ van de Lokale Politie Aalst op pad zullen zijn. Al hopen ze in Aalst dat het allemaal zover niet hoeft te komen. Daarom wordt binnenkort via aanplakborden op de bussen van de Lijn en ook via facebook de aandacht getrokken op ‘Zjangsken en Netjn’, die u en mij aanraden om op een deftige manier Carnaval te vieren, vernemen we van Sandra Hagens.Want Aalst besef’t meer dan ooit dat de naweeën van een slechte pers jaren kunnen blijven hangen. Incidenten worden vaak ten onrechte uitvergroot op tv en via de verderafgelegen pers. Geef ze dus de kans niet en doe zoals Zjangsken, en niet zoals Netjn die Carnaval vanuit de goot meemaakt. Gilles Van Schuylenbergh die reeds heel wat ervaring heeft met Youtube en andere nieuwe media, en die bovendien de tekenpen goed hanteert zorgde voor het ontwerpen van de twee ludieke figuurtjes. Van hen kun je leren hoe je op een ‘bien’ correcte manier toch kunt Carnaval vieren zonder straalbezopen te zijn. Uitkijken dus naar de busen van de Lijn die vanaf 15 februari Zjangsken en Netjn meevoeren.

Noteer alvast in je agenda.

In de marge van het Carnaval zal naar jaarklijkse gewoonte terug de carnavalsradio van DRA actief zijn, wordt de traditionele fotowedstrijd van DAK georganiseerd (16 tot 18 april worden de foto’s tentoongesteld), en zal door AVP het Carnaval worden gefilmd en op DVD worden verspreid.

Genoeg dus om naar uit te kijken, want eens Carnaval voorbij, wordt het opnieuw vasten en wachten tot volgend jaar. En toch zullen we steeds zoals alleen Kamiel dat kan blijven uitroepen…Weir doen voesj…

Uw reporter ter plaatse. Aalstenaars thuis en in het buitenland twijfel niet, stem nu reeds af op Digitale Regio Aalst voor het beste Carnavalsnieuws.