Blog Image

Sadeler's blog

If I were a miller at a mill wheel grinding, would you miss your color box, and your soft shoe shining? (c) Tim Hardin

Link naar:  windmolens, Facebook   Meer weten? contacteer mij. 

Opgelet: Alle artikels en foto's zijn beschermd door copyright. Alle overeenkomsten tussen bestaande personen en personages berusten op louter toeval. Topfoto (c) Michel Verdoodt.

In memoriam: de keizer: Kamiel.

Carnaval Posted on 07 jun, 2021 17:08
Kamiel: achter de schermen.

De man met de zeis kun je niet tegenhouden.  Altijd weer duikt hij op onverwachte momenten op. Afgelopen donderdag wordt weer een dag die we ons later zullen herinneren, precies omdat we nog zullen weten, waar we waren, wat we aan het doen waren op het ogenblik dat het altijd onverwachte nieuws kwam dat op zesentachtig jarige leeftijd de Keizer is vertrokken.  Keizer Kamiel Sergant is vertrokken naar andere oorden op de derde junidag. In het Herdersemse rusthuis treedt de leegte in. Kamiel heeft een en ander meegemaakt in zijn leven, plezante momenten, maar ook momenten waar men liever niet aan herinnerd wordt.  

Buiten Aalst en directe omgeving kent men Kamiel Sergant voornamelijk als Keizer Carnaval. In 67 ging de eer nog naar grote concurrent Jean-Paul De Boitselier, die ons in dat zelfde jaar een eerste echte carnavalskraker bezorgde met ‘Jongens van de Veirkemert’ gekoppeld aan Oilsjteneers Zemmen’.  Kamiel werd drie keer tot prins gekroond in de gouden jaren zestig. Te beginnen in 1963, nadien nog een keer in 1966 en de derde keer in1968.  Maar drie keer zou je kunnen zeggen, maar dat is geheel te wijten aan het feit dat hij vanaf 1969 de Keizerskroon mocht opzetten, voor de rest van zijn leven.

Kamiel zette Aalst, Oilsjt, sinds 1968 meer dan eens op de Carnavalsplaat, Te beginnen met ‘Oilsjt viert Carnaval’, ‘Oilsjt g’hetj men ert gestoelen’ en ‘Weir zen van Oilsjt’. Telkens weer bezong hij met veel liefde Aalst, De Eendracht, en de  door hem opgerichte dansgroep de Kamillekes.

De Kamillekes waren een groep tienermeisjes die Kamiel begeleiden bij zijn optredens, als backing koor. In de jaarlijkse stoet kregen ze later een eigen wagen, en een prominente plaats ergens voorin.

Uit deze Kamillekes ontstaat later een vrouwelijke voetbalploeg die zal uitgroeien tot VC Dames Eendracht Aalst.

Kamiel de feestvierder, met de Kamillekes.

Het is best mogelijk dat je Kamiel Sergant kent omdat je op de Moorselbaan in het Fietsenpaleis, een velo kocht, waarop dan in sierlijke letters zijn naam prijkte.  Kamiel hield er gedurende 35 jaar,  vanaf 1964, een fietsenwinkel en werkplaats open. Ondergetekende erfde de fiets van zijn zoon, gekocht in het Fietsenpaleis, en rijdt er nog regelmatig met rond. Van het merk Prestige waar Kamiel later verdeler van was geworden.  Ik herinner mij nog als de dag van toen dat we met enkele kameraden, we waren veertien of vijftien, zijn fietsenzaak binnen doken, op zoek naar een occasie koersstuur, om onze sportieve fietsen ‘om te tunen’ tot een echte koersvelo. ‘Nee jongens, vandaag heb ik er geen, maar kom volgende maand nog maar ne keer terug.’ Dat was Kamiel. Ik vond er uiteindelijk een bij Roger De Clerck, voormalig veldrijder, die ook al velo’s repareerde en daarnaast stoven en gas verkocht. 

Kamiel onder de mensen.

Maar Kamiel was veel meer, en betekende veel meer voor vele Aalstenaars. Met zijn vereniging ‘Mensen Helpen Mensen’ heeft hij zeer vele noden gelenigd. Hij stond open voor al wie het moeilijk had. Kamiel wist wat armoede was.  Hij had als kind zelf genoeg armoede gezien.  Kamiel is van 1935, zoals Elvis Presley, maar dit ter zijde, en groeide als kind op in de oorlog. Zijn speelkameraden hadden het niet breed.  Ze woonden in de barakken op Mijlbeek. De ‘barakken’, waren noodwoningen die na de oorlog werden opgetrokken op de gebombardeerde oorlogsgronden van Mijlbeek, een wijk op ‘de rechterkant’ van Aalst. Noodwoningen die werden opgetrokken om de arme sukkelaars te helpen, die in de oorlog have en goed hadden verloren. Een paar jaar geleden vertelde Kamiel nog in het stadsmagazine Chipka, dat ‘soert niet bestaat’.  Dit als reactie op het feit dat er vroeger werd neergekeken op een deel van de bevolking van de ‘rechterkant’ van de Dender.  Voor Kamiel waren alle mensen gelijk. Dertig jaar lang konden mensen zich in een ‘huizeke’ langs de Moorselbaan bevoorraden met levensmiddelen die bijeengebracht werden door de vzw ‘Mensen Helpen Mensen’. Deze taak werd een vijftal jaren geleden overgedragen aan het OCMW. Kamiel was toen al 81.

Kamiel de zanger.  Jaarlijks komen er tientallen cd’s uit gevuld met de meest diverse carnavals liedjes. Een ding hebben ze gemeen, de liefde voor het Aalsters dialect.  Aalst kent tegenwoordig meerdere goede tekstdichters die zich toeleggen op het vinden van de meest spitsvondige refreinen.  Ooit was het anders.  Tussen 1967 en 1970 verschenen er amper enkele liedjes op vijfenveertigtoerenplaatjes. Een carnavalshit maakte je niet in je eentje op een zolderkamertje.  Kamiel liet zich bijvoorbeeld bijstaan door het orkest van Octaaf Boone, trok naar een heuse platenstudio, en liet de nummers uitgeven via een ‘echt’ platenlabel.  Onnodig te zeggen dat die plaatjes vandaag collector’s items zijn geworden. 

Uiteraard was Kamiel naast Keizer en gevierd zanger van menig carnaval schlager ook presentator tijdens de vele Driekoningenfeesten, waarop de kandidaat-prinsen werden voorgesteld.  We hebben vaak genoten van de professionaliteit waarmee hij elke Prinsenverkiezing steeds weer naar een hoogtepunt leidde.  

Kamiel had de touwtjes strak in handen.  Voor niet-Aalstenaars, Carnaval is een door en door ernstige aangelegenheid. Vergeet de VTM-beelden van jaren geleden, die er enkel op uit waren het gebral van ‘zogenaamde’ feestvierders te tonen.  

Aalst Carnaval verdiende zijn plaats op de lijst van het Unesco, Immaterieel Erfgoed, wat ze daar in Amerika ook mochten van denken. Kamiel heeft meer dan een steen bijgedragen tot die erkenning. Het was zeker niet altijd voor de vuist weg, wat hij debiteerde. Wij zagen hem vaak genoeg achter het podium nog even zijn teksten doornemen. Het was daar dat hij mij ooit zei: ‘Gij zijt geen gewone portrettentrekker.  Gij denkt na over wat ge doet.’ Een mooier compliment kan je niet krijgen wanneer je daar in die massa een origineel standpunt zoekt, om niet de zoveelste cliché foto te schieten.  Bedankt Kamiel, dat deed meer deugd dan duizend likes op facebook.

Alle mooie liedjes eindigen, en met veel spijt werd zijn aankondiging in 2014 na de Popverbranding op dinsdagavond, ontvangen. Kamiel stopte met presenteren. De laatste tien jaar van zijn leven is hij af en toe door het oog van een naald gekropen. Toch leek hij onaantastbaar, tot donderdag, 3 juni, toen zijn dochters via Facebook volgende mededeling verspreiden:

“Met pijn in ons hart, laten we jullie weten dat onze pa, deze middag overleden is en vanaf nu, in het hiernamaals, zal voesj doeng”. 

‘Doeme voesj’ (Gaan we door?) was zijn kreet die elk jaar tijdens weer opdook, waar hij aanwezig was.  Wij hebben ze hem vaak horen roepen, na de presentatie, of voorstelling van de kandidaat-prinsen, op de Prinsenverkiezing zelf, of na het sluiten van het carnaval op dinsdagavond na de popverbranding.

Aalst wil Kamiel eren. Er werd een crowdfunding initiatief opgestart, voor de oprichting van een standbeeld.  Komaan Stadsbestuur van Aalst, een standbeeld voor Kamiel, daar dragen jullie toch zeker de grootste steen aan bij.  Toegegeven Kamiel werd al op 17 februari 2009 ereburger van de stad naast o.a. Valerius De Saedeleer, die zijn standbeeld kreeg op de Vismarkt.

Onze vorige koning Albert II benoemde Kamiel tot Commandeur in de Kroonorde. 

Het ga je goed Kamiel, en ‘doe mor voesj’.Heidense feesten… UNESCO erkenning waard.

Carnaval Posted on 18 mrt, 2017 18:35

De eerste lentedagen liggen achter ons. De maartse buien keerden onherroepelijk terug. Wie nog wat heeft met vroeger, en aanverwante feesten zit nu midden in de vastentijd.

Wij blikken terug op Walmkenbrand en krakelingenworp.

Het zijn maar twee eenvoudige woorden, maar ze vertellen iets meer over ons eeuwenoud erfgoed. In zoverre zelfs dat Unesco er een erkenning veil voor heeft. Dit jaar, uitgerekend op carnavalszondag van het eveneens door Unesco erkende Aalsterse carnaval bleven we gespaard van regen en ander winters onheil. Een optocht waarin ongeveer 1000 figuranten meeliepen trok door de straten van Geraardsbergen. Dit jaar werd de stoet opgebouwd rond het thema markt, en het mag dan ook niet verwonderen dat diverse Manneke Pis figuren een aantal thematische uitbeeldingen aankondigden. Meerdere kleine ventjes waren in de huid van het kleine pissserken gekropen. Ik mag als lid van de broederschap toch wel stellen dat ze het met verve deden, en dat we trots mogen zijn op onze jeugd die nog zin heeft om een vrije zondagnamiddag aan het thema erfgoed te besteden.

Er is de laatste jaren heel wat te doen geweest over de krakelingenworp en het erbij horend drinken uit een schaal gevuld met wijn waarin vrolijk levende visjes rondzwemmen. Gaia vond dat dit barbaarse gebruik, niet langer kon, maar zij rekenden toch enigszins buiten de keltische waard, en wie weet nog wat keltisch bloed dat door de aderen van de juristen van de rechtbanken van Oudenaarde, Gent en het Hooggerechtshof stroomt en die uiteindelijk in november 2002 gingen voor het compromis. Een Belgische oplossing, zoals alleen wij die kunnen verzinnen. De levende visjes mogen nog opgeslurpt worden maar enkel door de notabelen, en dus niet meer door jan met de pet, zoals dat vroeger gebruikelijk was. En zolang als er koeien, varkens en andere kiekens geslacht blijven worden kunnen wij als rechtgeaarde dierenliefhebber daar toch enigszins met leven.

Krakelingen, de naam doet vermoeden, dat het niet om zachte broodjes gaat, zijn ringvormige broodjes, die men in het Gentse eerder mastellen dan krakelingen noemt. De krakelingen en Tonnekensbrand gaan terug op heidense feesten van de Kelten die, met het vuur, de winter verdreven. In de omliggende gemeenten van Geraardsbergen beantwoordt men dit Tonnekensbrand vuur met kleinere vuren, die omdat ze kleiner zijn dan ook “maar” Walmkenbrand werden genoemd.

Maar terug naar de stoet, waar we na het reuzenpaar Goliath, Gerarda en hun kinneke Baba, vergast werden op druïden en keltische bloedmooie prinsessen. We zagen hoe de stad de stad werd gesticht, hoe poorters langs de stadspoorten liepen, wat er in vroeger tijden gebeurde binnen de abdijmuren. Hoe de stad werd verdedigt tegen de belegering van Walter van Edingen, we schrijven 1381, waarbij volgens de legende de Geraardsbergenaren hun laatste krakelingen en vissen over de stadsmuren gooiden, om de aanvallers te misleiden. Helaas blijkt dit een legende, want het leger van van Edingen geloofde echt niet dat de stad nog een overvloed aan voedsel bezat.

Tot zover het inleidende, geschiedkundige, deel van de stoet. Tijdens het marktgebeuren, was het achtereenvolgens de beurt aan lakenhandelaren die hun kramen meezeulden, werd Manneken Pis onthuld, vierde de schuttersgilde Sint-Joris haar keizer, beleefden we een laatste terechtstelling in 1816, en mochten de kaatsers omstreeks 1955 de straat inpalmen. Wij herinneren ons zelf nog de tijd van de Manneken Pis rally die vanaf 1971 telkens op een tweede pinksterdag Geraardsbergen aandeed. Prachtige oude Engelse auto’s op weg van ergens in Zwitserland naar ergens in Engeland. Helaas stopte dit evenement in 1999.

Eindigen deed deze stoet met vuurtaferelen die verwezen naar Tonnekensbrand en Walmkenbrand. De vuuracrobaten en talrijke duiveltjes begeleiden de tocht, naar de top van de Oudenberg, waar de kapel, de levende visjes, en de krakelingen wachten. Het vuur wordt pas aangestoken om 20 uur ’s avonds.

De ene Unesco optocht is de andere niet. Waar men in Geraardsbergen de geschiedenis laat herleven steekt men in Aalst de draak met de huidige geschiedenisbeleving. Trump zal het geweten hebben, net als overigens al wie terecht of ten onrechte tot de graaipotten van onze samenleving werd veroordeeld.

Die maandag vierden ze verder….. al viel een en andere ajuin letterlijk in het water.Aalst Carnaval 2016 – een historische editie?

Carnaval Posted on 11 feb, 2016 14:41

Aalst Carnaval 2016 – een historische editie?

Het is me opnieuw wat geweest met het Carnaval te Aalst dit jaar. Maar of dit betekent dat het mede daardoor dan ook een historische editie geworden is valt toch te betwijfelen. Het is in ieder geval een editie geworden, waar enkele vraagtekens bij kunnen geplaatst worden. Om te beginnen is het al van 1990 geleden dat er nog onderdelen werden geschrapt, zoals nu gebeurde met de maandagstoet. VRT kondigde al enkele dagen bar weer aan, en Aalst en zijn veiligheidscel heeft daar gretig op ingespeeld. Het zal in elk geval mooi meegenomen geweest zijn, dat het aantal dienders van dienst, toch maar mooi kon gereduceerd worden, want zoals elkeen weet kampen we nog altijd met een dreigingsniveau drie. Getuige hiervan de misnoegde cafébazen die met onsteltenis vaststelden dat dinsdagnamiddag na de voil Jeanetten stoet de Grote Markt werd ontruimd, en nagenoeg hermetisch afgesloten, waardoor geen klant noch over hun drempels kwam. Dit uiteraard om toe te laten dat de nodige veiligheidsvoorbereidingen konden getroffen worden in de aanloop naar de popverbranding ’s avonds. Kwam dit doordat men dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, niet kon rekenen op de aanwezigheid van Premier Michel tijdens de Ajuinworp? Wie zal het zeggen?

De voorbereidingen:

In ieder geval was deze editie van Carnaval, zelfs al bij de activiteiten in de aanloop naar de drie dagen, niet echt gestart onder een goed gesternte. Om te beginnen heeft de weliswaar reeds op hoge ouderdom verkerende Jules Boelens vader van de Ajuinworp ons verlaten in januari. Hij werd 91. Cyriel, de oudste voiljeannet ziet het niet meer zitten om het ganse parcours af te lopen, en vertoont zich nog enkel op de Grote Markt, bij de start.

De Prinsenverkiezing eindigde met een zeer nipte overwinning van Prins Dennis, wat er voor zorgde dat medekandidaat Cali, kort voor calimero, “voor zijn eigen gemoedsrust” een inzage vroeg in het schriftelijk gedeelte van de verkiezing. En wat bleek? Daar zaten enkele zeer merkwaardige, onzorgvuldig omschreven, vragen tussen. Wie zou uitmaken wat nu een correct antwoord was? Er was op een gegeven ogenblik sprake van juridische bijstand. Zo ver is het gelukkig niet gekomen, maar het zal voor altijd voor Cali een zure appel blijven waarin hij toen heeft gebeten. Want je moet weten dat een prinscampagne voorbereiden in Aalst nog iets anders is dan wat men ons in ‘Den elfde van den elfde’ wil doen geloven. Het kost vooral een bom geld, en geen enkele jeugdige kandidaat kan zich dat twee jaar na elkaar permitteren. Een prins trouwens ook niet, wat er toe leidt dat het nog een tijdje kan duren eer Keizer Kamiel Sergant ooit een opvolger krijgt. Kamiel is er nog altijd, en daar kan een avondlijke val in een put tijdens werken voor zijn deur, niets aan veranderen. Toch is Kamiel niet meer prominent van de partij zoals vroeger. Overigens wanneer komt dat standbeeld er nu voor Kamiel?

Toch nog dit over de Prinsenverkiezing: wanneer er meer dan waarschijnlijk toch weer zal geevalueerd, lees gesleuteld, worden aan het reglement, hopen wij dat ze dan ook niet vergeten om een oplossing uit te dokteren voor de nu waardeloze SMS-voting. Nu lijkt het vooral op een kassa-kassa onderdeel van de verkiezing. Door een veel te lage drempel in te bouwen op het aantal in aanmerking te nemen sms’jes brengt een dergelijke voting niets bij. Wetende dat Aalst met gemak 4000 actieve carnavalisten telt, dan is een bovengrens van 1000 sms’jes echt een lat die veel te laag ligt. Of was het de bedoeling om Jan Publiek op die manier buiten spel te zetten, en weer meer en meer naar een uitslag te evolueren waarbij enkel een “professionele” jury meetelt? Ook wetende dat een geschreven examen over ‘kennis van Aalst’ in principe voor wie zich kandidaat stelt geen enkel probleem mag opleveren, en dus derhalve overbodig is.

Maar net als jullie blijven wij er in geloven dat ons Feestcomité ooit wel eens de ideale oplossing uit haar hoed zal toveren.

Carnaval een feest?

Tijd om een ander fenomeen onder de loupe te nemen, en wij zijn niet de enigen die ons zorgen maken. En wel hierom: Carnaval is een feest, en het is niet meer dan normaal, dat Carnavalisten niet enkel een stoet willen zien, maar ook graag daarna nog samen feestvieren in leuke etablissementen. Vooral dat laatste is er de laatste jaren echt niet meer bij. Meer en meer cafébazen sluiten hun deuren tijdens de drie dagen van Carnaval. Waar is de tijd, dat ze Carnaval nodig hadden om hun jaaromzet op te krikken? Wie toch opent, timmert letterlijk eerst zijn zaak dicht. Houten panelen, en dergelijke worden “ter bescherming” van het decor aangebracht. Alles wat niet echt vast zit wordt verwijderd uit de zaak. Kortom bij het binnenkomen lijkt het wel alsof je, een snel ineengetimmerde, barak voor vluchtelingen betreedt. Ambiance valt er ver te zoeken, en de plasticbeker bier, een carnavlspint, die men je in de handen duwt is nu ook niet echt je van het. Niet te verwonderen dat de wat oudere Carnavalist achter zijn stoof blijft.

En buiten dan, zul je vragen? Wat gebeurd er op de verschillende pleinen waar muziek gemaakt wordt? Helaas ook die pleinen zijn verworden tot mini afkooksels van Tomorrowland, waar de jeugd uit zijn dak gaat op de laatste carnavalshits doorspekt met boumboum geluiden.

De kermis werd jaren geleden al verdreven van de stadspleinen en verbannen naar enkele onzichtbare parkings achter hoge huizenrijen. De pleinen kregen er de pompiers voor in de plaats. Pompiers zijn voor alle duidelijkheid, afgedankte brandweerwagens omgevormd tot rijdende tapkasten, annex discobars. Om beurten krijgen ze de toelating om enkele uren op een van de pleinen te staan. De jeugd lust er wel pap van, maar ooit zullen ook zij ondervinden dat Carnaval toch iets meer moet zijn. Wij denken vooralsnog dat Carnaval om andere redenen tot Unesco werelderfgoed werd gebombardeerd.

De zondagstoet.

Maar laat ons terugkeren tot de essentie. Feestvieren, praalwagens, peper en zout, een en ander op de korrel nemen, en historiek. Dat alles zit samengebald in een alweer formidabele carnavalsstoet die zondag vanaf een uur tot laat in de avond door de Aalsterse straten trok. Op gang getrokken door de Aalsterse Gilles, het Ros Balatum, de Aalsterse stadsreuzen en Prins Dennis. In hun kielzog 75 verschillende groepen. Iets meer dan 50 gecatalogeerd als kleine groep. Elf grote groepen en de overige er tussenin Middelgroot. Teneinde een mooie verdeling over het parcours te krijgen worden de groepen dan nog eens onderverdeeld in een A,B en C deel. Hierdoor zie je in pakweg drie blokken van twee uur telkens een oplopende climax van kleine eenvoudige groepen, die het moeten hebben van originaliteit, naar uitgebreide immens grote groepen die het moeten hebben van originaliteit EN een praalwagen om u tegen te zeggen. Wie in het deel C loopt, weet ondertussen dat er licht aan te pas komt. Veel licht, want de Grote Markt, het eindpunt, waar uiteindelijk ook de jury zetelt, wordt pas bereikt als de duisternis al een paar uur heeft toegeslagen. Al geeft de jury ook punten langs het gehele parcours, en dit zowel op zondag als maandag.

Naast de 81 ingeschreven officiële groepen, lopen er in de stoet toch ook nog een tweehonderdtal geregistreerde ‘losse’ carnavalsgroepen. Een dergelijke groep kan bestaan uit wat vrienden, een solovierder, of een groep die nog net niet de stap naar officële groep heeft gezet. Met duizenden zijn ze, alles door elkaar geteld.

Een ‘echte’ groep beschikt over een thema, waaraan maanden van tevoren werd gewerkt. De ‘losse carnavalist’ pikt in op de actualiteit, soms zelfs uit het ochtendnieuws van acht uur, bij manier van spreken. Dit jaar vielen onder andere ‘de sjoemelvelokes’ op. Bij de reguliere groepen werd iets minder gespot met de lokale politiek, in tegenstelling tot een paar jaar geleden, toen Ilse, schepen van Feestelijkheden, het hard te verduren had. Toch werden ook dit jaar geen heikele thema’s vermeden. Enkele groepen hekelden de stoet en de uitslag dan weer, door er op te wijzen dat er de laatste jaren bij de winnaars telkens groepen zaten die iets deden met ‘bistjes’. Bedoeld werd dat ze dieren op hun praalwagens gebruikten. Uiteraard gaat het hier om namaak dierenpoppen. Dikwijls zijn het de grote kleppers zoals LotjonsLos die op een gegeven ogenblik de toon zetten voor de komende jaren. Zo ook toen ze samen met Prins Laurent enkele jaren geleden de honden uitlieten.

Aan de meet worden de prijzen gedeeld.

Dit jaar had Lotjonslos de eer om als laatste door de straten te paraderen met het thema ‘Oilsjt Mobiel, weir vliegen d’er oever’. Een thema waarmee ze de talrijke files in de stad hekelden, en terzelfdertijd een herdenking aan de grote oorlog koppelden. Een wagen met nogal wat mecaniek, en sobere maar effectieve verlichting. Schommelende bootjes onder kleine zeppelins.
Ze behaalden dan ook terecht de eerste prijs bij de grote groepen.

Beschomt kaapte de eerste plaats weg bij de Middelgrote groepen, en dit voor het vierde jaar op rij. ‘Hey Oilsjt woor zen die handjes?’ hun thema, waarvoor ze zelfs Yves Segers van de partij lieten zijn, maakte vooral duidelijk dat zonder de vele handen er geen stoet en geen praalwagens zouden gemaakt worden.

Bedesterd, kleine groep, mocht de kroon opzetten met het thema: Oeik al gommen volleidig in ’t roeid, binsjt de stoet lachen weir ons tannen bloeit !!!
In hun perstekst lazen we: Ziet dad’ af! Wa ne pracht en prool.
Die groepen in de stoet zèn écht ni miër normool… azoei e zwoor kostuum… ge moeiet mor doeng… en da vèr ne giejlen achternoeng!!!
Sommegste gerauken mè veil moeite nog oever de brigge….
Deer da gariejl rond eer loif loeipt et zwiejt gewoeën van ere rigge!
Nen hoed op de kop… batoid wel meters hoeig… deer weer en windj…. oepelek bleivet nog efkes droeig!!!
Sebiet zèn ze nog onderkoeltj… want op zekken schoentjes…. keje dansen tot as g’a voeten nimmer voeltj!!! Ze zeggen wel insj: “De stoet es afzieng!” …. mor niks es minde woor !!!
Et es den hoeigdag van ààààl de groepen….ieder joor!!!! En zè mor gerest… oeik al gommen volleidig in ’t roeid BINSJT DE STOET LACHEN WEIR ONS TANNEN BLOEIT!!!

Wie geinteresseerd is in de vertaling, verwijzen wij graag naar alweer de derde editie van de binnenkort te verschijnen ‘Oiljstersen Diksjoneir’, van de hand van Jan Louies, zelf notoir losse carnavalist.

Tot volgend jaar: afspraak op 26 februari 2017. Wie zo lang niet kan wachten kan de beste foto’s uit deze editie bekijken in De Werf van 18 tot 26 maart, waar Dak (Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval) de beste foto’s van hun fototwedstrijd zal tentoonstellen.

Ook Digitale Regio Aalst (DRA) laat u nagenieten en wel op 25 maart, tijdens de DVD voorstelling, waarbij teruggeblikt wordt op de VOLLEDIGE carnavalsperiode van 2016. Afspraak in De Brug, Hertshage 11 te Aalst, of wat dacht u?Aalst Carnaval: Joeri wordt prins in 2015

Carnaval Posted on 19 jan, 2015 12:19

Aalst heeft een nieuwe carnavalprins. Dit mag dan niet zo buitengewoon lijken, want het gebeurt telekenjare opnieuw. Een prinsverkiezing bedoelen wij. Eindelijk nog eens een jaar waarin zich drie kandidaten aanmeldden. Een verademing na verschilende jaren waar slechts twee, en op een gegeven ogenblik zelfs een kandidaat het strijdperk betrad.

Kiesreglement
Betekende dit nu dat het spannender verliep? Niet echt. Of toch want ook deze keer bleek de uitslag weer verassingen in te houden. Opnieuw werd er in de aanloop naar dit toch wel jaarlijks weerkerend evenement gesleuteld aan het kiesreglement. Al een paar jaar probeert men de inbreng van het publiek, de sms-voter, wat aan banden te leggen. Vorig jaar werd de duurtijd waarbinnen het aanwezige publiek en het thuispubliek hun stem kan uitbrebgen drastisch ingekort. Dit jaar deed men er nog een schepje bovenop, door een maximumlimiet op het aantal in te voeren. Elke kandidaat kan nog maximaal 1000 sms stemmen achter zijn naam schrijven. Gesteld dat dit zich zou voordoen, volgt daaruit onvermijdelijk dat de beslissing zo goed als zeker opnieuw volledig bij de officiële jury komt te liggen.

Joeri wordt prins in 2015
En heeft dit bij deze verkiezing geleid tot betere en correctere resultaten? Wie zal het zeggen? In elke geval werd toch weer duidelijk dat de officiële jury er anders over dacht dan het publiek. En daar kon het derde onderdeel van de puntentelling: de schriftelijke test over kennis de van Aalst, weinig aan veranderen. Foto: Eddy De Saedeleer

Wie heeft het gehaald? Alledrie mag blijken, maar Joeri net iets meer. Hem werd de nieuwe scepter overhandigd door nu alweer voor de tweede keer ex-prins Werner. Pascal Salomé zal op zijn tweede regeerperiode dus nog wat moeten wachten, ook al was hij voor de jury de betere. En Younes, wel die is nog jong. Hij heeft nog alle tijd voor zich. Een nieuwe gooi naar het prinsschap is zeker aan te raden.

Drie goede shows
De shows van de twee eerste kandidaten die het strijdtoneel mochten betreden waren op een klassieke leest geschoeid. Een reeks liedjes in een vast decor, met wat wisselende elementen en per nummer een ander plunje , steevast gesteund door twee wervelende jonge hippe danseresjes. Een stramien dat de laatste jaren steeds opnieuw werd toegepast. De teksten van de nummers hebben weinig diepgang, liggen makkelijk in het gehoor, en elke kandidaat hoopt met een van zijn nummers de carnavalskraker voor de komende twintig jaar op zijn naam te kunnen schrijven. Het werd dus toch wat uitkijken naar kandidaat nummer drie, Pascal, die aangekondigde, een show van de wat oudere stempel te zullen brengen. En inderdaad, het revuegehalte lag een stuk hoger, al hadden we ook hier, en zeker van iemand als Salomé, wat meer standup comedy verwacht. Wat meer op flessen trekken en wat meer snedige uithalen naar de lokale politieke en andere toestanden.

Hopelijk mag de show van Pascal een vingerwijzing naar de toekomst zijn, want het werd zeker gesmaakt door de juriy. Nu nog zorgen voor meer publieksstemmen, of zal men volgend jaar toch opnieuw gaan sleutelen aan de reglementen. Overigens ook aan de zaalopstelling wordt elke jaar gesleuteld, ondanks het feit dat steeds weer van dezelfde zaal geberuik wordt gemaakt. Waar is de tijd dat men Ons aller Anny Demaght de huid vol schold omdat er maar geen nieuwe fuifzaal in Aalst werd gerealiseerd. Nu zovele jaren later is de roep stilgevallen, maar waar blijft de zaal?

Tot besluit wensen wij de nieuwe prins schitterende carnavalsdagen toe en een al even schitterend carnavalsjaar daaropvolgend. En de organisatie wensen we toe, dat ze het licht ergens mogen zien schijnen en de juiste sleutel vinden om het reglement en de zaalopstelling nu eindelijk eens te finaliseren. Maar misschien behoort ook dit tot het zijn van het Oilsjterse Unesco festijn.

Zie ook onze fotoreportage, waarop de sigarettenrook alweer te snijden was. Niet zo leuk.Carnaval – het maandag gebeuren

Carnaval Posted on 04 mrt, 2014 22:19

Aalst Carnaval – het maandag gebeuren.

alle foto’s te bekijken op….

Ook op maandag valt er een en ander te beleven in Aalst.
Klokslag 14 uur wordt traditiegetrouw gestart met de bezemdans van de gilles op de Grote Markt. Op hun klompen stampen ze op de grond om de boze wintergeesten te verdrijven. Appelsienen en borstels worden het publiek in gegooid.
Prins, burgemeester en schepen van feestelijkheden deden dapper mee.

Tijd voor de ajuinworp. De massa is er klaar voor. De weergoden zaten mee. Deze keer gaat de gouden ajuin (in feite een prachtig handgemaakt juweel) richting Erondegem te Erpe Mere naar Sarah Lauwaert.

Direct er na trekt de maandagstoet door de Aalsterse straten. Deze keer toch een stuk gediciplineerder dan de vorige jaren, wat uiteraard het kijkgenot ten goede kwam.

De belangrijkste plaatsen werden ingenomen bij de:

Kleine groepen

1- De Zwiejtzoel’n
2- De Zieke Zjieratten – Twiekierenniet
3- De Melkmoilen

Middelgrote groepen

1- Beschomt
2- Krejeis
3- Drasj

Grote Groepen

1- Possensje
2- De Lodderoeigen
3- lotjonslos

Een dikde proficiat en tot noste joor….2014 Zondagstoet trekt door Aalsterse straten

Carnaval Posted on 03 mrt, 2014 12:28

Meer foto’s te bekijken op onze fotoblog

Zondag 2 maart was het weer zo ver. Aalst zet de eigen politiek en die uit de nationale en internationale omgeving stevig te kakken. De burgemeester, de gasboetes, de inmenging van Toback(sken) in de lokale SPA. Rondtrekkende panda’s. Dit alles naast traditionele schitterende wagens waarover iets meer werd nagedacht. Rondtrekkende dino’s herinneren aan Jurassic Park. Op te merken ook, hoe men Kamiel (Sergant) reeds ziet hemelwaarts trekken. Wat zou hij er zelf bij denken?
Geniet mee van een eerste fotoreportage.

Op maandag trekt de stoet nogmaals door de Aalsterse straten.Werner wordt nieuwe carnavalsprins in Aalst.

Carnaval Posted on 02 feb, 2014 12:16

Werner mag de pluimen letterlijk en figuurlijk op zijn hoed steken in het komende carnavalsjaar.

Bekijk de fotoreportage hier

Shows aan elkaar gewaagd.
Wat de gebrachte shows betreft kon men misschien nog twijfels hebben, maar het was duidelijk dat de zaalaanhang in het voordeel van Werner speelde. Bart haalde uiteindelijk maar de helft van de stemmen van de SMS –voting. Overigens nieuw dit jaar, het stemmen via SMS werd beperkt tot een minuut, in tegenstelling tot vorige jaren toen men nog vijf minuten mocht stemmen. We zeiden het al, geen van beide shows zal de geschiedenis in gaan en het predicaat hoogvlieger meekrijgen. Samengevat mag men toch zeggen dat geen van beide het kunnen opnemen tegen echte wielewalen, wanneer het op stemkwaliteiten aankomt. Werner had het voordeel dat hij het klappen van de zweep al kende. Hij mocht al ooit ‘scepteren’ over Aalst, pakweg 20 jaar geleden. Zijn grote en overigens steengoede hit Oh Voiljeannet zat dan ook weer mee verwerkt in de show. Bart bracht een uitermate goed in het oor liggend slotnummer, waarmee hij ver zijn tijd overschreed. Maar zoals men weet, is het op een been moeilijk staan. Het uitlopen van zijn show met meer dan vier minuten (maximum is twintig minuten), zal bij de jurering voor de nodige strafpunten hebben gezorgd. Werner zorgde er voor dat de Prinsengarde de zoveelste overwinning op rij op haar conto mag schrijven bij het naar voren schuiven van een kandidaat.

Het lange wachten…
Wat ons naadloos bij de het resterende deel van het programma brengt. Dat gedeelte dat er steeds weer moet voor zorgen dat de jury zich in alle rust kan terugtrekken, en dat de regerende prins de kans geeft zich voor te bereiden op zijn afscheidsnummertje. De Kamillekes die samen met Kamiel Sergant al bij het begin een beentje mochten voorzetten, mochten openen. De Kamillekes met hun mooie billen zijn veeleer echte Kamillen geworden. Of mogen we dat niet meer zeggen in een tijd van gasboetes? Gasboetes stonden ook al op het programma van de Prinsencaemere die voor de gelegenheid vijftien man sterk aantrad. Iedere ex-prins mocht een van zijn liedjes brengen, wat er voor zorgde dat we Porteplume zijn aantreden zag sneuvelen. Gary en Den Bremt zorgden voor een op de jeugd gericht repertoire, terwijl de eeuwige Enrico, de weinige ouderen in het publiek mocht beroeren.

Organisatie kan ‘nog’ beter….
De prinsenverkiezing is een duidelijk ‘kalmere’ bedoening geworden, dan in het verleden waarbij vaak te h oren was ‘’t er es bedroegen”. Een kleinere publieksopkomst ook sinds een en ander thuis digitaal kan gevolgd worden. En om te Sms’en hoef je ook al niet echt ter plaatse aanwezig te zijn. De tijd van de ‘stemkotjes’ ligt voorgoed achter ons.

Om te besluiten een tip voor het organiserend Feestcomité: probeer nu eens niet om elk jaar de ruimte voor het podium telkens weer anders in te delen. Denk misschien ook aan de persfotografen die hun werk moeten kunnen verrichten. Door ze geen ruimte te geven, zijn ze verplicht zich op te stellen voor het betalend publiek, wat niet echt leuk is. Voor geen van beide overigens, noch voor publiek, noch voor de fotografen. Een goed plannetje kan wonderen verrichten, of hoort wanorde ook bij het anarchisme wat Carnaval toch nog altijd is? Oilsjt blijft Oilsjt.Aalst Carnaval 2014, een sleuteljaar?

Carnaval Posted on 10 jan, 2014 00:18

Misschien. Er wordt in elk geval een en ander gestroomlijnd tijdens de zondagstoet. Dat is toch wat ons werd duidelijk gemaakt tijdens een druk bijgewoonde persconferentie. Naast burgemeester D’Haese en schepen Uyttersprot, lichtte de nieuwe voorzitter van het feestcomité Chris Troch een en ander toe.

De twee kandidaten, Bart Neirinckx (rechts) en Werner Kinoo (links)worden traditiegetrouw voorgesteld tijdens het driekoningenfeest. Kinoo zwaaide de scepter 20 jaar geleden al. Hij kent dus het klappen van de zweep. Tijdens het driekoningenfeest zal bepaald worden wie op 1 februari tijdens de verkiezing als eerste en tweede de arena mag betreden. Kinoo deed alvast een warme oproep om het beeld van de voiljeannet dat nu wat vergeten in het museum staat, terug op zijn sokkel te plaatsen op de Hopmarkt, waar het origineel werd geplaatst tot vandalen daar een einde aan maakten.

Affiche Aalst-Carnaval.

Denis De Wolf geflankeerd door burgemeester en schepen.

Vandaag werd de affiche 2014 voorgesteld. Een klassieke affiche ontworpen door de 25 jarige Denis Denis De Wolf. Op de affiche staat “De Zwette Maan” (Dirk Martens) centraal nu hij zijn plaats verliest op de nieuwe toeristische borden die aan de belangrijkste invalswegen van de stad zullen worden geplaatst. Op die manier laat de Aalstenaar zien hoe hij het ziet. Pikant detail: om het voortijdig uitlekken te voorkomen was de affiche deze keer ingepakt in verschillende lagen bruin pakpapier, wat voor de prominenten het nodige scheur- en knipwerk opleverde.

Een betere stoet…. Een langere stoet?

Christoph Troch, kersverse voorzitter van het feestcomité, viel de eer te beurt om enkele nieuwigheden in de stoet aan te brengen. De numerus clausus op het aantal groepen wordt opgeheven. Zo zullen er niet minder dan 10 nieuwe groepen hun entree maken binnen de toch al uitgebreide resem kleine groepen. Zal dit de toch al uitgebreide stoet niet nog meer hypothekeren qua duurtijd? Mogelijks niet, aangezien het in feite gaat om het officialiseren van een aantal losse groepen, die in feite al voldeden aan de vereisten om als kleine groep te kunnen worden opgenomen. We spreken dus van een verschuiving. Met de andere losse groepen en hun vertegenwoordigers werd overeengekomen dat ook zij zich allemaal zullen inschrijven via de stad. En niet meer via hun eigen overkoepelende vereniging. Mogelijks wil de stad op die manier de touwtjes iets beter in de hand hebben. Indien dit leidt tot een betere verzekering voor de groepen, valt dit alleen maar toe te juichen. De nieuwe groepen zullen bij lottrekking verdeeld worden over de delen A, B en C van de stoet. Wij verwelkomen op die manier: Ajommoja, Bjein treizen, denjer Enjeren, De Smauk es ter af, Geschalotterd, Gratietanders, Schelmeroi, Tissen pot en pintj, Wazakkermedoeng en Wel Bestedj.
Vraag: wanneer gaat men de maandagstoet wat meer structureren?

Bereikbaarheid

Wie met de trein in Aalst voorbij komt zal niet naast de grote affiches kunnen kijken. Wie met de auto komt mag dit jaar rekenen op twee grote pendelparkings, die in samenwerking met de Lijn er zouden moeten voor zorgen dat er zich dit jaar geen verkeersinfarcten voordoen. Kijk dus uit naar de parkeerzones aan het Wijngaardveld, of Industriezone III. Boven de E40 zullen op de lichtborden de nodige aanwijzingen geplaatst worden.

Veiligheid

Aalst zet opnieuw in op veiligheid. Burgemeester D’Haese drukt het plastisch uit toen hij verwees naar de Hopmarkt en zijn Garmish Partenkirchenachtige gebouwen, waar hij beloofde dat deze vooral goed zullen beschermd en bewaakt worden. Ongelukken kunnen we missen. Zjangsken doet weer mee. Dit fictieve figuurtje zal deze keer niet alleen aanwezig zijn op facebook maar ook via een eigen website. Leuk om te vermelden dat vorig jaar alleen al 9000 jongeren dit onderschreven en hiervoor een polsbandje kregen, waarmee zij tonen dat zij vooral een “Carnaval zonder ambras” wensen. ‘Ne goeien band met Zjangsken’ als het ware. En nee de whiskeybrigades werden niet afgeschaft. Iedereen is gewaarschuwd….

Tot slot

En we zullen eindelijk verlost zijn van die aartslelijke houten omhulsels die rondom monumenten, bomen en dergelijke worden geplaatst. ’t Is te zeggen, de houten afschermingen blijven, maar ze zullen opgeleukt worden met sjablonen die ontworpen werden door leerlingen van de Aalsterse Academie. Het bekende mooie paneel aan het stadhuis, is helaas aan vervanging toe. Er werd opdracht gegeven aan Piet De Koninck om voor een nieuw ontwerp te zorgen. Wij kijken nu al uit met spanning.

Onze ouderen in de bejaardentehuizen mogen op hun twee oren slapen: zij worden niet vergeten. Alleen zal het niet meer even snel tussendoor gebeuren, maar er zal meer tijd worden voor uitgetrokken op een gepaster ogenblik.

We zien u terug op 1 februari tijdens de Prinsenverkiezing voor meer info, en uiteraard een nieuwe Prins-Carnaval. Wij duimen nu al….

U komt er alles over te weten via de officiële website van de stad Aalst

En uiteraard via Digitale Regio AalstAalst Carnaval komt er aan.

Carnaval Posted on 05 jan, 2013 01:48

Aalst Carnaval komt er aan…

Aalst carnaval hangt weerom in de lucht. Ook dit jaar zal de Aalstenaar uit de bol gaan. En dat zelfs na een eenmalige aanpassing van het parcours van de zondagstoet. Werken op het Statieplein zorgen er voor dat enkel op zondag de stoet er kan passeren, en dan nog via een aangepast parcours. Het mag duidelijk zijn dat het Statieplein nog wel degelijk is opgenomen in het parcours, en dat de plek zeker niet fungeert als ontbindingsplaats van de stoet. Dat wou de nieuwbakken burgemeester Christophe D’Haese toch nog even duidelijk meegeven tijdens de druk bijgewoonde persconferentie.

Veiligheid voorop.

Andere nieuwigheden?

Ja en neen. Voorlopig zit Nicole Ringoir het feestcomité nog steeds voor. Een traditie na een verkiezingsjaar, bij het aantreden van een nieuw gemeentebestuur. Zeg maar continuïteit voorop. De nieuwe burgervader heeft er duidelijk zin in, en zet alles in op veiligheid. Ook dit jaar zal Zjangsken aanwezig zijn, onder het motto: ‘ne goeien band met Zjangsken’. O.a. via de middelbare scholen, zal een promotiecampagne op touw gezet worden, waarbij polsbandjes (genre festival polsbandjes) zullen worden verdeeld, aan al wie de actie onderschrijft. ’t Is te zeggen al diegenen die mee achter het idee staan om o.a. verantwoord om te gaan met alcohol. Vriend worden van Zjangsken kan via facebook. Wie tijdens carnaval rond loopt met een polsbandje maakt kans op leuke extra’s en verassingen. Ook de zogenaamde whiskybrigades van de lokale politie zullen net als de vorige jaren op pad gaan. Vergeten we ook niet dat er sinds vorig jaar binnen de feestzone heel wat camera’s werden geplaatst. ‘Bezint eer ge begint’, lijkt hier aangewezen, en oh ja, sleep vooral geen megakarren de feestzone in.

Prins Carnaval 2013

De twee kandidaten (ze waren ooit met drie) mochten zich kort voorstellen. Zowel Steven Van Wesemael (‘Droeve Steven’) als Peter Van Nuffel (‘De Board’), zijn niet aan hun proefstuk toe. Allebei namen ze al deel, en allebei verloren ze toen. Een ding is zeker: op zaterdag 12 januari zal een van beiden prins(es) Stephanie mogen opvolgen. Tijdens het driekoningenfeest in de Sint-Annazaal werden ze door Kamiel Sergant (he is back) voorgesteld aan het grote publiek.

Amaai mijn oren….

Een nieuwigheid, waar op dit ogenblik, niemand goed raad met weet, en waar kersverse schepen van feestelijkheden, Ilse Uyttersprot, vermoedelijk nog wat overleg over zal moeten plegen met partijgenote Schauvliege is de nu op 1 januari ingevoerde wet op de geluidsnormen. Aalst carnaval werd ingedeeld in categorie twee, zeg maar de festivalcategorie genre Rock Werchter. De stad moet dus vanaf heden vergunningen uitreiken voor dergelijke evenementen, en daar op toezien. Technisch gesproken mag het geluid luider zijn dan 85 DB maar minder dan 95 DB. Metingen dienen te gebeuren gedurende ten minste periodes van 15 opeenvolgende minuten, om tot een resultaat te komen. Lees: even ‘pieken’ mag, maar constant in het rood gaan is uit den boze. Best van al is uiteraard om de geluidsinstallaties te begrenzen, maar wie is daar klaar voor, en wie zal al deze metingen uitvoeren? De nieuw geïnstalleerde gemeenteraden hebben op dit ogenblik vermoedelijk nog wel wat andere katten te geselen. Is Aalst in deze dan een proefkonijn? In elk geval zal nog voor carnaval over deze nieuwe normen worden gecommuniceerd naar de Aalsterse carnavalsgroepen, en ook naar de zogeheten ‘losse’ groepen. De carnavalist weze dus gewaarschuwd. Er werd ons niet verteld of Joke Schauvliege persoonlijk naar Aalst zal komen om de nodige metingen te verrichten.

Carnavalsaffiche 2013

Het mag gezegd: dit jaar oogt de affiche mooi. Sober, maar wel ‘to the point’. ‘Mysterie is het basisingrediënt van deze affiche’ licht Bart De Ryck toe. Deze 28-jarige geboren en getogen Aalstenaar werkt als grafisch vormgever, en dat is dan ook aan de affiche te zien. We zien nog net de helft van een wondermooi vrouwenhoofd, getooid met een Venitiaans masker. Over haar sierlijke schouder wordt ons een blik gegund op het Belfort, Aalsters icoon nummer één. Een top affiche die ook buiten Aalst zeker in de smaak zal vallen, en is dat niet de bedoeling?

Wilt u nu al weten wat zich te Aalst afspeelt, op 10,11 en 12 februari, kijk dan vlug op www.aalst.be/carnaval

Wie het dagdagelijkse nieuws in de aanloop naar Carnaval wenst te volgen kan terecht bij DRA www.digitaleregioaalst.be Benieuwd naar het DRA-team? Kijk dan op deze fotoOilsjt viert Carnaval, droi daugen lank.

Carnaval Posted on 23 feb, 2012 22:06

’t Was kouder dan gisteren, ja zelfs kouder dan eergisteren. Van Aalst Carnaval, editie 2012, kan niets meer stuk. Het was net alsof een of andere weergodin van op een of andere toren mooi en zacht weer richting Aalst blies. En ja dat er zondag af en toe een streepje sneeuw viel vanuit een bijna wolkenloze blauwe hemel, nemen we er maar voor het gemak bij. <!– WriteFlash('http://dra.sadeler.be/#35′); //–>

http://dra.sadeler.be/#35

Dit zou de stoet van Lotjonslos worden. Wat zeg ik, het jaar van LotjOnsLos (LOL). Of misschien toch ook weer niet helemaal. De eerste carnavalsvereniging die er in geslaagd is om het vijftig jaar lang uit te zingen. Een groep die op een gegeven ogenblik mee richting heeft gegeven naar tot wat de zondagstoet zou evolueren. Maar dacht LOL dat een ‘jubilieke’ voldoende zou zijn om de eerste plaats op een been te veroveren? Zelfs met Beschomt als wierook zwaaiers in hun kielzog mocht het niet lukken. Hun plunjes herinnerden ons iets teveel aan het jaar waarin ze op zwier trokken met de hondenmeute van Prins Laurent. Wat meer mechaniek en acrobatie op de overigens schitterende wagen had ook gemogen, en had hen vermoedelijk een hogere plaats opgeleverd dan de nu derde positie na Pssensje en de Lodderoeigen. Het moet wel gezegd en geschreven worden dat de concurrentie sterk was. Ook het opnieuw herindelen van de stoet, volgens loting, heeft Lotjonslos parten gespeeld. Niet in het bevoorrechte derde deel C lopen betekent sowieso dat er niet met licht op de wagen hoeft gewerkt te worden. Het betekent inboeten aan mogelijkheden en minder charme uitstralen. Dat hadden de Lodderoeigen (LOD), Possensje (POS) en SchiefRechtOever (SRO) die de stoet op zondag mochten afsluiten maar al tegoed begrepen. Lod stak zijn nek uit, letterlijk en figuurlijk, en kaapte dan ook een verdiende eerste plaats weg bij de grote groepen.

We hebben inderdaad al betere edities van Carnaval beleefd. Het thema van de stoet was overduidelijk de kreet ‘wiewerret?’. En dit sloeg zowel op wie zal als winnaar uit deze stoet komen, maar evenzeer, of meer zelfs werd de vraag gesteld: wie zal het in oktober halen, wanneer wij met zijn allen onze bek nog even mogen roeren in het bekende stemhokje? Kan de super populaire Ilse het halen van Jean-Jacques, of duiken er nog meer kandidaten op? Burgermoeder Ilse bekeek het vanuit haar middeleeuws aandoend kantelen jurk, met de eeuwige glimlach op het gezicht. We zagen haar op maandagnamiddag meedansen met de Gilles, druk met het uitwerpen van borstels en appelsienen naar het talrijk opgekomen publiek. Hierin bijgestaan door Prins Stephanie. Prins, jawel, want de titel prinses carnaval bestaat eenvoudigweg niet.

Een ander ‘fenomeen’ dat nooit officieel ontstond, maar spontaan opdook is de Ajuinboer. We zijn op dit ogenblik aan een derde generatie ajuinoer toe, en dit hebben we geweten. Jean-Marie Heyman zou gevraagd zijn om de rol over te nemen. De ‘echte’ laatste ajuinboer, die nu in een rusthuis verblijft, schonk zijn pak echter aan iemand anders, en dus…. Hebben we in Aalst nooit zoveel ‘onionsellers’ gezien als dit jaar. Tijd brengt raad, en wie weet krijgen we volgend jaar, nu het aantal prinskandidaturen op het aller laagste niveau zit, niet een Ajuinboer verkiezing?

Ook het fameuze ‘peper en zout’ mistten we enigszins dit jaar in de stoet. Losse groepen waren dit jaar verplicht om zich officieel in te schrijven, om ondermeer veiligheidsredenen, en ook wel om de lengte van de stoet wat aan banden te leggen. Blijkbaar werden ‘losse carnavalisten’ hierdoor toch wat afgeschrikt. En duurde het allemaal minder lang? Niet echt. Al viel het allemaal nogal mee. Zelfs op maandag wanneer het allemaal wat chaotischer verloopt en groepen de volgorde niet meer hoeven te respecteren. Dit mondt doorgaans uit in het feit dat de ‘grote groepen’ bijna allemaal vooraan lopen en de ‘kleine’ groepen teveel als staartvulling dienen. Misschien dat een hernieuwd feestcomité hier volgend jaar wel, oren naar heeft?<!– WriteFlash('http://dra.sadeler.be/#36′); //–>

http://dra.sadeler.be/#36

Op dinsdag was al wie het woord ‘voiljeannet’ kan uitspreken paraat, en op de been. Met honderden en honderden bleven ze maar door de Aalsterse centrumstraten paraderen. Ook dit jaar was het speuren naar de ‘echte’ voiljeanetten. Want een travestiet, of een bont aangeklede man, op het exhibitionistische af, is nog geen voiljeannet. De voiljeannet is een regelrecht stukje erfgoed, en er zijn dan ook een paar attributen die niet mogen ontbreken. De lampekap op het hoofd, de kinderkoets aan de hand, een omgekeerde oude jas, en vooral een droge haring in een muit (vogelkooi) completeren de ‘echte’.

Tijdens de popverbranding had een zeer geëmotioneerde Nicole Ringoir het moeilijk om Prinses Stephanie te bedanken en haar toestemming te geven om het vuur aan de pop aan te steken. Gelukkig was ook Keizer Kamiel, na zijn ziekte, aanwezig, en kon er dus zonder problemen geroepen worden: Doemen Voesj???

Het was weer mooi… het weer was mooi…. Elke rechtgeaarde carnavalist droomt nu al van februari 2013.Aalst Carnaval: vrouwen aan de macht.

Carnaval Posted on 15 jan, 2012 13:42

Een podium, vol vrouwelijk schoon. Voorzitster van het feestcomité, Nicole, geflankeerd door de welbekende burgemeester Ilse, enkele vrouwelijke schepenen, ook al een vrouwelijke gerechtsdeurwaarder, en last but not least een eerste vrouwelijke Prins Carnaval. Aalst heeft weer eens geschiedenis geschreven.

Stephanie: de eerste princes.

Stephanie won de strijd tegen zichzelf op haar een been, en dit met een leuke hippe show. We zullen nooit weten of deze jonge spring in ’t veld, met haar bevallige charmes het ook zou gewonnen hebben tegen wat meer mannelijk tegengeweld. Toegegeven, ze bracht mooie liedjes, al zal ze qua stembereik Adele nooit evenaren. De vroegere yeah yeah indachtig werd er gekozen voor nummers met een sterk repetitief karakter. De tsjalala en terettettere werden druk meegebruld in de zaal, en bleven nadien nog lang in de lucht hangen. We zagen in haar team de gekende ex-prins en op en top carnavalist Frank Van Rijmenant die hier wel eens zou de hand in gehad kunnen hebben. De show was opgebouwd rond het thema vrouwelijkheid. Zo werd Nicole Ringoir die al zeventien jaar het feestcomité stuurt in de bloemetjes gezet. Stehanie keek even terug op de eerste pagina’s van een paar kranten, die het druk hadden met het becommentariëren van ‘een Aalsterse’ haar reis perikelen (K’emmet vlaggen).

Wat ons opviel was dat er heel wat minder sms’jes werden gestuurd, dat ook in de verkleinde zaal minder publiek aanwezig was. Al zal het feit dat er dus ook dit jaar slechts een kandidaat was hier niet vreemd aan zijn. En heeft de pret voor Stephanie zeker niet bedorven. In de coulissen vernamen we dat blijkbaar ook de internetstreaming, verzorgd door Aalst.Tv, niet dezelfde massa kon bereiken als vorige jaren. DRA liet dan weer weten dat hun site op een gegeven ogenblik plat ging, onder druk van de massale publieke belangstelling, op zoek naar live beelden. DRA zal er weer staan, camera’s in de aanslag, op zondag 19 februari bij de start van de stoet. Zelfs het uitvallen van de elektriciteit op een cruciaal moment net voor de start van de show begint legendarisch te worden. Niet dat het de stress bij Stephanie verhoogde. Wij hebben er niets van gemerkt.

De omkaderende show

Het voorprogramma haalde zelden of nooit top niveau. We zagen een reeks carnavalisten de revue passeren die hun carnavalsnummers brachten. Tony Swings, Enrico, Konterverkiërd, Bart De Nijs en nieuwkomers de Beaters onderhielden de zaal. Enkel de ex-prinsen van de Prinsengarde konden dit gedeelte van het programma nog enigszins redden met hun zeldzaam knappe songs waar steevast een leuke knipoog in verweven zit. Bedankt Patrick, Frank, Werner, Michel en Tommeken. Waar zat overigens de Prinsencaemere? De presentatie van dit schlagergedeelte lag in de handen van enkele Citymusic presentatoren, die tussendoor ook even de alom gekende ‘reclameboys’ Gary en den Bremt lieten opdraven.

Kamiel for ever

Dit jaar geen Wim Delclef. Wie er wel bij was, en goed bij stem, en alleen al daarvoor een staande ovatie kreeg was de onvolprezen Keizer Kamiel. Iedereen was blij Kamiel terug te mogen ontmoeten na zijn herstelperiode. Wij wensen hem het allerbeste toe.

Afscheid van prins Kristof

‘Aalst heeft geschiedenis geschreven’ sprak Kristof tijdens zijn afscheid speech tot Stephanie, bij het overdragen van de scepter. Een tot tranen toe bewogen Kristof eerde de eerste vrouwelijke prins, of is het dan toch prinses, onder het toeziend oog van Ilse, burgemeester van Aalst, die het afgelopen jaar, zei het op licht voorovergebogen wijze, ook al geschiedenis schreef en Aalst op de wereldkaart zette. Wij kijken nu al uit naar de carnavalstoet van volgende maand, waar men met zicht op de komende gemeenteraadsverkiezingen alvast mag verwachten dat men zal trachten een en ander in het zonnetje te plaatsen. En waar kan je beter staan om de zon te vangen? Juist ja op een….

Uw toegenepen reporter ter plaatse.

Meer foto’s volgen.Aalst Carnaval ‘goed bezig’….

Carnaval Posted on 05 jan, 2012 23:05

Het heeft de stad Aalst behaagd tot zich te roepen, die perse, en deze kond te doen, dat Carnaval opnieuw voor haar deuren staat.

De burgemeester bestudeert de affiche.

Inderdaad op een druk bijgewoonde persconferentie werd al snel duidelijk dat men in Aalst vooral ‘goed bezig is’. Er wordt op hetzelfde narrenpad verder gewandeld, en slechts hier en daar wordt lichtjes bij gestuurd. Dit voornamelijk in het kader van een nog betere en veiligere Carnavalsbeleving. Nog meer feestvreugde dus. Het is de stad opgevallen dat er de laatste jaren niet alleen op de Grote Markt veel beweegt, maar dat ook het Vredeplein (na een geslaagde heraanleg) eveneens heel wat publiek naar zich toezuigt. Ook daar zal men dus in het vervolg ’s avonds gedoseerd worden toegelaten, zullen uitgaanswagens een vaste stek krijgen, en wordt er verwacht dat de muziek op elkaar wordt afgestemd. Wie op dinsdag voor de popverbranding niet op de Grote Markt geraakt, kan dus eveneens op het Vredeplein terecht bij het grote scherm.

Prinsenverkiezing.

Wat de prinsenverkiezing en bijhorende puntentelling betreffen worden dezelfde regels gehanteerd al vorig jaar. Ook dit jaar is er slechts een kandidaat, nadat een uitdager zich terugtrok. Zij het wel dat het deze keer om Stephanie Daeleman gaat. Een prinses in spe dus.

Gert Schatteman toont samen met kersverse kandidate met enige trots zijn net in de prijzen gevallen affiche.

In de Sint-Annazaal, tijdens het driekoningenfeest wordt deze jongedame voor de leeuwen gegooid. Podiumervaring heeft ze al. Ook al is het door tijdens vorige prinsenverkiezingen in de schaduw te dansen van een van de toenmalige kandidaten.

2012 wordt ook het laatste jaar dat er nog enkele uitzonderingen worden toegestaan op het transport van de groepen naar de omloop. Er werd op gewezen dat de boorddocumenten van het gemotoriseerd vervoer in orde moeten zijn. De vorming van de stoet is opnieuw enigszins aangepast, maar verder wordt eenzelfde parcours aangedaan. De Hopmarkt blijft vooralsnog vrij van kermisattracties, en achter de Keizershallen komt er opnieuw een reuzenrad.

Ook de vorig jaar gestarte campagne naar de jeugd toe met Zjangsken en Netjen van Gilles Van Schuylenbergh wordt verder gezet vernamen we van Joke Van de Velde, preventieadviseur van de stad. Men weze gewaarschuwd want ook deze keer zullen de whiskybrigades van de lokale politie zich ongemerkt tussen het publiek begeven.

Praktisch:

De persmappen worden met het jaar dunner, en dat is vooral goed voor het milieu. Er wordt dan ook verwezen naar de website die de stad Aalst over Carnaval onderhoudt. Ook bij DRA kan je terecht voor alle praktisch informatie, over stoet, Gilles, ajuinworp en de gloednieuwe ajuinboer.

Affiche:

De burgemeester mocht tot slot nog wat prijzengeld uitdelen. Voor het maken de Vastenavondpop. Zij ging nog even op de foto met Gert Schatteman ontwerper van de affiche 2012. Een onderwerp geïnspireerd op enkele echte Aalsterse thema’s. Het peper en zout van Aalst Carnaval, waar o.a. de vele losse groepen in de stoet een uitstekend voorbeeld van zijn. De op Aalst.tv graag bekeken marionettenrubriek van het Tejooter Aabazjoer. Ook het thema ‘cinema verkoeipen’ een echte Aalsterse uitdrukking zit verwerkt in de affiche.

Afspraak op 6 januari voor de voorstelling van de kandidaat-prinses, of op 14 januari in de Florahallen voor haar wervelende show ter gelegenheid van de prinsenverkiezing. Op Carnaval zelf is het nog wat langer wachten, maar goed, ook 19 februari zal er snel zijn. Dat beloven wij jullie…

Traditioneel geeft DRA nu al afspraak met de streaming Internetkijkers, op zondag 19 februari vanaf 13:00 uur.

Kortom dit jaar weinig nieuw nieuws onder de zon, maar dat hoeft ook niet, want het was in 2011 al super…al mag in de marge zeker vermeld worden dat ook wij blijven uitkijken naar het herstel van onze enige echte Keizer Kamiel.

Op de foto de ontwerper van de affiche: Gert Schatteman bijgestaan door kandidate Prins Carnaval Stephanie Daeleman, geflankeerd door links Nicole Ringoir voorzitter van het feestcomité en rechts Ilse Uyttersprot burgemeester van Aalst.Acht maart, ook in Aalst Internationale Vrouwendag

Carnaval Posted on 08 mrt, 2011 14:31

Carnaval Aalst – plezier in 120 foto’s. Geniet mee.

<!– WriteFlash('http://dra.sadeler.be/#27′); //–>

http://dra.sadeler.be/#27

Het zit er alweer op. Het was mooi. En bovenal droog. Precies op vette dinsdag, de Internationale Vrouwendag liepen in Aalst de traditionele Voil jeanetten langs de straten.

In 120 foto’s laten wij u mee genieten van de kermis, de ajuinworp, het 40 jarige jubileum van de Gilles, de stoet op maandag, en de voil jeanetten op dinsdag.

Binnenkort kunt u een aantal filmpjes bekijken op de website www.digitaleregioaalst.be, het thuisfront van DRA.

Winnaar bij de Grote Groepen, (zonder twijfel) was Possensje

Bij de Middelgrote groepen stal Krejeis de show met een aantal punten dat hen bij de grote groepen zelfs een tweede plaats zou hebben opgeleverd.

Bij de kleine groepen ging het goud naar Beschomt.

De gouden ajuin tijdens de ajuinenworp werd weggekaapt door Jens De Lathauwer.

De uitslagen.

1 Possensje – Beste Grote groep – 1904 punten

2 Krejeis – Beste middelgrote groep – 1854 punten

3 De Lodderoeigen – Grote groep – 1814 punten

4 Tisj – Middelgrote groep – 1798 punten

5 De Loizemaanen – Middelgrote groep – 1798 punten

6 Beschomt – Beste kleine groep – 1795 punten

7 Schiefregy’oever – Grote groep – 1782 punten

8 De Tettemoesjen – Grote groep – 1743 punten

9 De Poipeplekkers – Kleine groep – 1737 punten

10 De Snotneizen – Grote groep – 1728 punten

11 De zieke Zjieratten – Twiekierenniet – Kleine groep – 1726 punten

12 Eirg – Grote groep – 1725 punten

13 Pertotal – Grote groep – 1724 punten

14 Drasj – grote groep – 1714 punten

15 De Matotten – Grote groep – 1703 punten

Er volgen nadien nog 48 groepen die geen 1700 punten haalden. Al haalde de laatste groep bij de Kleine groepen toch nog 1200 punten. Dus ook proficiat aan Kop Oever Kloeiten.

Tot noste joor…weir doen voesj…zeggen ze in Oilsjt.Merkwaardige prinsenverkiezing in Aalst

Carnaval Posted on 23 jan, 2011 15:05

Meer foto’s op ons fotokanaal.

Dat de prinsenverkiezing merkwaardig was is toch wel het minste wat men er van kan zeggen. Slechts één kandidaat, maar dat wisten we al, en nu ook nog de afwezigheid van Keizer Kamiel. Ook de Prinsencaemere zagen we niet in slagorde aantreden. Nee in de plaats kregen we een extra, zeg maar superlang, voorprogramma waarbij de honeurs waargenomen werden door Nicole Ringoir, voorzitter van het feestcomité. De verdere presentatie lag in de handen van Porteplummers Bart en Pascal, die een reis door de wereld maakten langs de carnavalssteden, om toch maar uit te komen in Oilsjt, waar het nog steeds het beste is. Het begon op niveau met De Prinsengarde waar Michelleken, Frank en Pascal zoals gewoonlijk de show stalen. Ook de Fleksies mochten er zijn. Verder was het een en al opvulling van het programma geblazen door tal van ex-prinsen hun liedje te laten zingen. Sommigen al wat beter in carnavalstenue gestoken dan anderen, wat laat vermoeden dat er achter de schermen nogal wat ‘laatstemoment’ improvisatie heeft plaatsgevonden. Toch waren wij niet verveeld, integendeel, want het blijft genieten van Wim, met de gouden stem, de eeuwige Enrico, Jurgen enz…

Kandidaat Kristof bracht een echte show, net alsof hij in concurrentie stond met andere kandidaten. Alleen al daarom verdient hij het om de scepter te mogen zwaaien dit jaar. De show was voornamelijk opgebouwd rond Kamiel en zijn Kamillekes, en het sluiten van zijn vroegere fietsenwinkel: ‘Het Velaupalois’, Het Fietspaleis.

We kregen nog het afscheidsliedje van Den Boein vooraleer het lint werd omgegord bij de nieuwe prins door de dochter van Remongsken (*).

Geniet mee van enkele foto’s. er volgen er meer.

(*) Ilse den berremiester.Aalst Carnaval vanaf dit jaar op een meer professionele leest geschoeid?

Carnaval Posted on 07 jan, 2011 12:25

Het ziet er naar uit indien we tenminste mogen voortgaan op de wijze waarop de pers werd ontvangen. Zag je bij vorige edities amper wie de pers vertegenwoordigde dan viel het op dat er dit jaar komaf werd gemaakt met al wie uit was op een gemakkelijke drink en feitelijk de persconferentie gebruikte als extra nieuwjaarsfuif. Al misten we dit jaar de regerende prins. Kristof, de enige kandidaat, die toch ‘een examen’ mag en zelfs moet afleggen bij de volgende prinsenverkiezing stelde kort zichzelf voor. Achter de tafel namen ondermeer Nicole Ringoir, voorzitter adviesraad feestcomite, Det Fortuin van de dienst stadspromotie, Kamiel Sergant genoegzaam gekend, burgemeester Ilse, en Sandra Hagens van de dienst preventie plaats.

Dit jaar geen papierverspilling meer aan een uitgebreide persmap. Wel to the point samengevatte nuttige gegevens, en dat mag ook eens gezegd of geschreven worden.

Is het omdat Aalst Carnaval nu op de lijst van de Unesco prijkt dat men deze nieuwe aanpak heeft ingevoerd. De wereldpers is er nog niet direct op afgekomen, maar dat kan nog komen, want in Aalst bestaan nu ook Engelstalige brochures over ondermeer Carnaval.

De hoofdmoot van deze persconferentie was voorbehouden voor het uitreiken van een tweetal prijzen, en het voorstellen van een preventiecampagne waarbij men de jeugd op zijn eigen terrein wil benaderen (facebook, netlog,…).

Een nieuwe mooie Carnavalsaffiche.

Nadat bekend gemaakt werd wie de ontwerper wordt voor de vastenavondsverbrandingspop werd de nieuwe Carnavlsaffiche onthuld en mocht ontwerper Gert Schatteman enige toelichting verschaffen. De affiche is deze keer niet ontsproten in een of ander Photshop programma, maar het werd integendeel een echt manueel gepenseeld kunstwerkje. Gert haalde het, en werd geslecteerd uit 16 ingezonden ontwerpen. Gert liet zich inspireren door het enige echte symbool van de Aaltenaars: namelijk de ajuin. Den ajoin of wat hadt je anders gedacht. Beeldvullend, wanneer je toekijkt vanop enige afstand. Inzoomend zie je van dichterbij een alledaags tafereel uit de stad. De ‘mannen’ van ’t stad aan het werk, de burgemeester, Keizer en Prins Carnaval, de Voiljeanet en zelfs de politie . Iedereen die zich voorbereidt op Carnaval. De affiche die op een behoorlijke oplage werd gemaakt zal daarnaast ook nog te bewonderen zijn in een verkleind formaat, op pins en medailles en natuurlijk via de websites van de stad en van DRA.

Gert Schatteman is een echte Aalstenaar. Zijn roots liggen in 1970. Grafisch ontwerper, sculpteur, vormgever, you name it…koppensnijder, enz… Gert is daarnaast nog lid van de adviesraad Feestciomité waardoor hij o.a. meewerkt aan de organisatie van de Carnavalsbeurs. Recent nog tijdens het grote volksfeest ter ere van de Unesco opname was Gert te bewonderen als koppensnijder.,

Carnaval praktisch.

Tijdens het driekoningenfeest op 7 januari in de Sint-Annazaal wordt de prins voorgesteld aan het publiek. Men keert dus wijselijk terug naar een vroegere lokatie voor dit feest. Dit jaar is er over de prinsenverkiezing reeds heel wat te doen geweest, ondermeer naar aanleiding van het feit dat er slechts een kandidaat aantreedt. Toch zal deze enige kandidaat moeten strijden voor zijn titel, net als andere kandidaten de voorbije jaren. Hij is dus nog niet bij voorbaat gekroond. Er wordt bij deze verkiezing tevens een echt carnavalesk voorprogramma beloofd. Treden zeker aan: de Prinsengarde met een spetterende show, gevolgd door shows van de Prinsencaemere, de Fleksies en Porteplum. Presentatie ligt, zoals dat ook bij voorgaande edities het geval was, in handen van Keizer Kamiel. Noteer nu reeds de datum van 22 januari in uw agenda. Tickets kunnen online besteld worden vanaf 8 januari om 9 uur via de website van de stad. Wist u overigens dat deze verkiezing zal te volgen en te bekijken zijn op het Internet dankzij DRA die hiervoor net als vorig jaar samenwerkt met AVP.

De jeugd kan opnieuw deelnemen aan enerzijds een tekenwedstrijd en anderzijds een wedstrijd om het Ros Balatum te mogen bestijgen. De Dendermondenaren zullen opnieuw met spijt in het hart moeten toekijken, want hun ros bestijgen behoort niet tot de mogelijkheden.

We hadden het er reeds over en het is intussen genoegzaam bekend: Aalst Carnaval prijkt op de lijst van het Unesco werelderfgoed. Je verneemt er alles, en nog veel meer over op Made in Aalst. Geen internet? Dan kan je terecht in het carnavalsmuseum in ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst, om ook daar in de geschiedenis van Carnaval te duiken.

Heb je nog kleine koters? Kijk dan nu reeds met ons mee uit naar de kermikrant die op 21 februari verschijnt en gratis bij elke Aalstenaar in de bus zal vallen.

Zeker niet te missen, op 5 maart, pal voor de feestelijkheden losbarsten is de Carnavalsraadzitting, waar doorgaans de ene en de andere, zij het op ludieke wijze op flessen wordt getrokken.

Aan de gebeurteniussen die plaatsgrijpen tijdens de Carnavalsdriedaagse werd niet gesleuteld. De zondagsstoet is ook nu weer te volgen via Internet. Dit voor diegenen die zelf niet ter plaatse kunnen geraken, vanwege slecht ter been of verblijvend in een of ander ver buitenland. Ook dit jaar nodigt DRA enkele oud-prinsen uit achter de micro, om het geheel te kaderen, en als het ware van uit de buik van Carnaval, commentaar te leveren bij al dat moois.

Op maandag, de ajuinworp, de dans van de Gillis en de maandagsstoet. Dinsdag blijft vootrbehouden voor de Voiljeannetten die in stoet de stad rondtrekken. Niet te missen, en uniek in deze wereld.

Enkele vernieuwingen.

Belangrijk nieuws voor wie deelneemt aan de Carnavalsstoet valt er enerzijds te noteren op vlak van jurering en anderzijds op vlak van veiligheid. Zeg maar verzekering.

De Losse groepen haden zelf reeds voor een charter gezorgd de voorbije jaren onder impuls Jan Louies en Jacky De Pauw.

De stad heeft zijn reglement en dit fameuze charter op elkaar afgestemd, en dit moet uiteindelijk elke losse groep ten goede komen. Opgelet dus, want wie zich niet inschrijft bij de stad of bij het charter, mag eigenlijk niet deelnemen. Opletten geblazen dus of Aalst kampt, mogelijks binnenkort, met ‘illegale’ Carnavalisten.

Waar zeker zal naar uitgekeken worden is de vernieuwde jury en het daarbijhorende vernieuwd jureringsreglement. Aalst is de democratische toer opgegaan en het is dus niet meer het stadsbestuur dat de jury samenstelt. Wordt hiermee de zwarte piet nu doorgegeven aan Jan Publiek? De jury zal nu samengesteld zijn uit een groep van personen die zijn ingegaan op een openbare oproep die via website, en via het krantje Denderend Aalst werd gelanceerd. Iedereen kon zich dus kandidaat stellen. We zijn benieuwd naar het resultaat van deze oefening. En het blijft niet bij dit verschil. Ook de jurering zelf, en de puntenverdeling werden herbekeken. Elk jurylid is nu verplicht om reeds bij de vorming van de stoet de groepen te gaan observeren. Bij de puntenverdeling (zie tabel) ligt bij de Grote Groepen de nadruk voor 60 procent op de praalwagen, daar waar dit bij Middel- en Kleine groepen slechts voor 50, respectievelijk 30 procent meespeelt.

Kleine groepen moeten dan weer meer aandacht schenken aan kostumering en thema. Bij de Kleine Groepen weegt de kostumering en het thema door voor 35 procnt. Bij de Middelgrote voor 25 procent en bij de grote amper voort 20 procent.

Professioneel is zeker ook het feit dat vanaf nu alle reglementen goedgekeurd en gestemd zijn door gemeenteraad. Dus geen vodje papier meer dat om de haverklap wijzigt.

Wat veiligheid betreft vinden we enkele reeds beproefde technieken terug, naast enkele nieuwigheden. Zo zal tijdens de popverbranding de markt opnieuw in vakken worden opgesplitst, zoals men dat de dag van vandaag ook doet bij de grotere popconcerten. De Grote Markt zal ook nu weer voor Megakarren (langer dan 1,5 meter) verboden terrein zijn. Heb je dinsdagavond bij de popverbranding pech omdat je te laat aangezet hebt naar de Grote Markt, loop dan snel door naar het Vredeplein waar je alles op megascherm kan volgen. Generatoren zijn uit den boze in de Carnavalszone (binnen de Wallenrting voor de Aalstenaars), behalve voor ingeschreven groepen tijdens de stoet, maar ook daar moet men zich aan een reglement houden. Zo zullen vanaf 2013 enkel nog Dieselgevoede generatoren worden toegelaten.

Een veilige en nuchtere Carnaval met Zjangsken en Netjn.

Nieuw is dat men met de horeca uitbaters is kunnen overeenkomen om enkel dranken te schenken in plastic bekers. Breng dan a.u.b. zelf geen glas mee van thuis. En zo is iedereen weer eens gelijk voor de wet. Wat kan de wereld toch mooi zijn. En nu we het toch over alcohol hebben nog dit. Ga er maar van uit dat de ‘whisky-ploegen’ van de Lokale Politie Aalst op pad zullen zijn. Al hopen ze in Aalst dat het allemaal zover niet hoeft te komen. Daarom wordt binnenkort via aanplakborden op de bussen van de Lijn en ook via facebook de aandacht getrokken op ‘Zjangsken en Netjn’, die u en mij aanraden om op een deftige manier Carnaval te vieren, vernemen we van Sandra Hagens.Want Aalst besef’t meer dan ooit dat de naweeën van een slechte pers jaren kunnen blijven hangen. Incidenten worden vaak ten onrechte uitvergroot op tv en via de verderafgelegen pers. Geef ze dus de kans niet en doe zoals Zjangsken, en niet zoals Netjn die Carnaval vanuit de goot meemaakt. Gilles Van Schuylenbergh die reeds heel wat ervaring heeft met Youtube en andere nieuwe media, en die bovendien de tekenpen goed hanteert zorgde voor het ontwerpen van de twee ludieke figuurtjes. Van hen kun je leren hoe je op een ‘bien’ correcte manier toch kunt Carnaval vieren zonder straalbezopen te zijn. Uitkijken dus naar de busen van de Lijn die vanaf 15 februari Zjangsken en Netjn meevoeren.

Noteer alvast in je agenda.

In de marge van het Carnaval zal naar jaarklijkse gewoonte terug de carnavalsradio van DRA actief zijn, wordt de traditionele fotowedstrijd van DAK georganiseerd (16 tot 18 april worden de foto’s tentoongesteld), en zal door AVP het Carnaval worden gefilmd en op DVD worden verspreid.

Genoeg dus om naar uit te kijken, want eens Carnaval voorbij, wordt het opnieuw vasten en wachten tot volgend jaar. En toch zullen we steeds zoals alleen Kamiel dat kan blijven uitroepen…Weir doen voesj…

Uw reporter ter plaatse. Aalstenaars thuis en in het buitenland twijfel niet, stem nu reeds af op Digitale Regio Aalst voor het beste Carnavalsnieuws.Volgende »